Zaloguj się | Załóż konto
Program edukacyjny
Wykłady z dermatologii 2015
 • Prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

  Prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

   Zaproszenie do programu edukacyjnego 2015/2016

 • Lek. Anna Sadowska-Przytocka

  Lek. Anna Sadowska-Przytocka

   Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Żaba

  Prof. dr hab. n. med. Ryszard Żaba

   Zakład Dermatologii i Wenerologii WNoZ UM w Poznaniu

 • Zestaw testów

  Zestaw testów

  Zestawy testów - 1/2015

Terminy

Data rozpoczęcia pierwszego roku Programu: 01.04. 2015 r.

Data zakończenia pierwszego roku Programu: 31.12. 2015 r.

 

Uczestnicy: dermatolodzy, lekarze specjalizujący się w dermatologii, lekarze medycyny rodzinnej.

Liczba możliwych do zdobycia punktów edukacyjnych: 40 pkt. edukacyjnych.

 

Założenia Programu

1. Program edukacyjny pt. Wykłady z dermatologii. Program edukacyjny czasopisma Wiadomości Dermatologiczne 2015/2016  jakkolwiek jest głównie dla dermatologów jest też otwarty dla lekarzy internistów,  lekarzy medycyny rodzinnej oraz lekarzy wszelkich innych specjalności związanych z dermatologią.

2. Program edukacyjny jest realizowany na podstawie wydawanego przez Wydawnictwo czasopisma środowiskowego pt. „Wiadomości Dermatologiczne”.

3. „Wiadomości Dermatologiczne” są kwartalnikiem. Nakład czasopisma wynosi 2000 egz. Czasopismo jest wysyłane do ok. 1600 prenumeratorów, lekarzy: specjalistów dermatologów oraz lekarzy internistów zainteresowanych zawodowo dermatologią – bezpośrednio na adres domowy lub adres praktyki lekarskiej. Redaktor naczelną jest prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz.
Publikowane prace naukowe oraz artykuły o profilu dydaktycznym są nadsyłane ze wszystkich ważnych ośrodków akademickich w Polsce.

4. Projekt edukacyjny odpowiada założeniom krajowego programu obowiązkowej edukacji podyplomowej lekarzy, któremu patronuje Naczelna Izba Lekarska.

5. Planowana jest możliwość zdobycia przez uczestnika Programu maksymalnie 40 pkt. edukacyjnych.

6. Obecnie obowiązujące regulacje prawne nakładają na lekarzy konieczność uzyskiwania punktów edukacyjnych świadczących o zdobywaniu kwalifikacji zgodnych z aktualnymi postępami wiedzy medycznej. Są to:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 142, poz. 1196);

Uchwała nr 98/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Program naukowy

Program naukowy Wykłady z dermatologii. Program edukacyjny czasopisma Wiadomości Dermatologiczne 2015/2016 obejmuje tematykę, w zakres której wchodzą m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Nowoczesna diagnostyka w dermatologii

 • Choroby  alergiczne skóry

 • Choroby infekcyjne skóry

 • Choroby łojotokowe skóry

 • Łuszczyca

 • Choroby tkanki łącznej

 • Nowotwory skóry

 • Choroby włosów

 • Dermatologia estetyczna

 

Realizacja Programu edukacyjnego

1. Wersja drukowana:

 • Zamówienie artykułów/wykładów u autorów – specjalistów w zakresie danego zagadnienia, które będą wydrukowane w „Wiadomościach Dermatologicznych”.

 • Opracowanie zadań testowych (na poziomie standardu specjalizacyjnego), które pomogą lekarzowi w sprawdzeniu opanowania wiedzy.

 • Organizacja materiałów szkoleniowych: artykuły aktualne i z archiwów „Wiadomości Dermatologcznych”, artykuły i wykłady zamawiane na poczet Programu, artykuły z prasy zagranicznej, standardy towarzystw naukowych, w tym z European Union of Medical Specialist.

 

2. Portal internetowy www.wiadomoscidermatologiczne.pl

 • Platforma internetowa specjalnie na potrzeby Prtogramu

 • Indywidualne konta uczestników Programu.

 • Wersja elektroniczna zasobów edukacyjnych (serwis bezpłatny): głównych artykułów Programu, numerów archiwalnych „Wiadomości Dermatologicznych”, publikacji z zakresu dermatologii i alergologii będących w zasobach biblioteki on-line.

 • Możliwość rozwiązywania testów on-line po zalogowaniu do indywidualnego konta.

 • Wideoklipy z wykładów (opcja zależna od wykładowcy)

 • Interaktywne formy dydaktyczne.

 

European Board of Dermatology and Venereology

 1. Ideą dodatkową Programu jest promocja i zachęcenie lekarzy dermatologów do wzięcia udziału w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych na płaszczyźnie europejskiej. Ma to wymiar stricte praktyczny – zdobycie certyfikatu egzaminu EBVD przekłada się na możliwość promocji gabinetu w kontekście uznanej praktyki europejskiej.

 2. W każdym zestawie zadań testowych w roku 2015 znajdą się więc typowe zadania egzaminacyjne EBVD w języku angielskim.

 

 Jest Pani Doktor/Pan Doktor zainteresowana/-y zdobyciem punktów edukacyjnych?


Proszę rozważyć:

 • Skorzystanie z proponowanego Programu edukacyjnego

 • Utworzenie konta indywidualnego – www.wiadomoscidermatologiczne.pl 

 • Podążanie za wytycznymi „Wiadomości Dermatologicznych”: zapoznanie się z treścią wykładów i materiałów dydaktycznych zamieszczanych w serwisie internetowym, rozwiązanie zadań testowych.

 • Zadania testowe są publikowane w „Wiadomościach Dermatologicznych” oraz na serwisie: www.wiadomoscidermatologiczne.pl.
    

Rozwiązania zadań testowych prosimy wysyłać na adres: redakcja@gornicki.pl lub bezpośrednio na własne konto na serwisie www.wiadomoscidermatologiczne.pl

Czas na rozwiązanie zadań testowych: 30 dni.

Po każdorazowym rozwiązaniu cyklu zadań testowych uczestnik otrzymuje w ciągu 30 dni wynik sprawdzianu oraz informację o liczbie zdobytych punktów.

 


Wszelkie pytania i wątpliwości:

E-mail: redakcja@gornicki.pl  

Tel.: 71 328 08 43 w. 23

 

 

» Konferencje

 • Dermatologia, Wenerologia i Alergologia 2015

  Dermatologia, Wenerologia i Alergologia 2015

  (22-24 października 2015 roku, Sopot)

  » zobacz więcej
 • Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

  Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

  (12-14.06.2015, Gdynia)

  » zobacz więcej
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Czerniak i inne nowotwory skóry – postępy w diagnostyce i leczeniu”

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Czerniak i inne nowotwory skóry – postępy w diagnostyce i leczeniu”

  (04.10.2015, Warszawa)

  » zobacz więcej
 • X Jubileuszowa Edycja Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii

  14-17 maja 2015, Hotel Gołębiewski, Karpacz

 • Akademia Czerniaka

  13 czerwca 2015 r., Kraków

  » zobacz więcej
 • IX Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna „Andrzejki Dermatologiczne"

  20-21 listopada 2015, Hotel Hilton, Warszawa

 • 12. Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii

  12. Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii

  Słupsk-Ustka 5-7.02.2016

  » zobacz więcej

» Współpraca

Clinical and Experimental Dermatology

Clinical and Experimental Dermatology
» zobacz więcej

Dermatologic Therapy

Dermatologic Therapy
» zobacz więcej

French Society of Dermatology

French Society of Dermatology
» zobacz więcej
Informacje ogólne | Wykład wprowadzający | Materiały uzupełniające | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Wiadomości Dermatologiczne | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Archiwum | Kontakt | Egzamin testowy